ദേശീയദിനം; ഒമാനിൽ 175 തടവുകാർക്ക് മോചനം


ദേശീയദിനം പ്രമാണിച്ച് 175 തടവുകാർക്ക് ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ‍ താരിക് മോചനം നൽകി. 65 വിദേശികളും മോചനം ലഭിച്ചിവരിൽ ഉൾപ്പടുന്നതായും ഒമാൻ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

article-image

ghfg

You might also like

  • KIMS BAHRAIN
  • KIMS BAHRAIN
  • Al Hilal Hospital

Most Viewed