ഒമാനിൽ തുറന്ന ബാൽക്കണിയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ‍ ഉണക്കാന്‍ ഇടുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പിഴയും തടവും


തുറന്നിട്ട ബാൽ‍ക്കണിയിൽ‍ വസ്ത്രങ്ങൾ‍ ഉണക്കാന്‍ ഇടുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വന്‍ തുക പിഴയും ആറ് മാസം വരെ തടവും. നഗരത്തിന്റെ കാഴ്ച ഭംഗിക്കു കോട്ടം തട്ടുന്നതിനൊപ്പം അപകടങ്ങൾ‍ക്കും ഇടവരുത്തുന്ന നിയമലംഘനത്തിനെതിരെ മസ്‌കത്ത് നഗരസഭ മുന്നറിയിപ്പ് നൽ‍കി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളോടു ചേർ‍ന്നുള്ള താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ‍ വസ്ത്രങ്ങൾ‍ തുറന്നിട്ട ബാൽ‍ക്കണിയിൽ‍ ഉണക്കാനിടുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നു നഗരസഭ അറിയിച്ചു.

50 റിയാൽ‍ മുതൽ‍ 500 റിയാൽ‍ (പത്ത് ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിൽ‍) വരെ പിഴയും 24 മണിക്കൂർ‍ മുതൽ‍ ആറു മാസം വരെ തടവും ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണിത്. നഗരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തെയാണു നഗരസഭ വിലക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ‍, മറയുള്ള ബാൽ‍ക്കണി വസ്ത്രങ്ങൾ‍ ഉണക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറ്റകരമല്ലെന്നും നഗരസഭ പ്രസ്താവനയിൽ‍ അറിയിച്ചു.

article-image

z

You might also like

  • Lulu Exchange
  • Straight Forward

Most Viewed