കു­രങ്ങു­പനി­: ബോധവൽക്കരണവുമായി നിലന്പൂരിൽ ആരോ­ഗ്യവകു­പ്പ് രംഗത്ത്


നി­ലന്പൂ­ർ‍: 2014 ജൂൺ‍ മാസം മു­തൽ‍ നി­ലന്പൂർ‍ നോ­ർ‍­ത്ത് ഡി­വി­ഷനി­ലെ­ കരു­ളാ­യി­, മാ­ഞ്ചീ­രി­ വനമേ­ഖലകളിൽ‍ കു­രങ്ങു­പനി­യടെ രോ­ഗാ­ണു­വി­ന്റെ­ സാ­ന്നി­ധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തു­ടർന്ന് മു­ൻ‍കരു­തൽ‍ നടപടികളുമായി ആരോ­ഗ്യ മൂ­ത്തേ­ടം പഞ്ചാ­യത്ത് പ്രസി­ഡണ്ട് ഉസ്മാ­ൻ‍, മാസ് മീ­ഡി­യ ഓഫീ­സർ‍ കെ­.പി­.സാ­ദിഖ് അലി­, ടെ­ക്‌നി­ക്കൽ‍ അസി­സ്റ്റന്റ് പി­.കെ­. കു­മാ­രൻ‍, ഗ്രാ­മപ്പഞ്ചാ­യത്തംഗങ്ങളാ­യ കെ­.സു­ന്ദരൻ‍, സാ­ലിഹ് ഷെ­രീ­ഫ്, ബ്ലോ­ക് മെ­ഡി­ക്കൽ‍ ഓഫീ­സർ‍ ഡോ­ക്ടർ അനീ­ന, പി­.സു­ദേ­വൻ‍, എച്ച്.എസ്. കൃ­ഷ്ണദാസ് എന്നി­വർ‍ പ്രസംഗി­ക്കുകയും ചെയ്തു­.

You might also like

  • Lulu Exhange
  • Lulu Exhange
  • 4PM News

Most Viewed