കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ‍ കോവിഡിന്റേതിനു സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള വൈറസ് രോഗം


കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ‍ കോവിഡിന്റേതിനു സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള വൈറസ് രോഗമായ ആർ‍.എസ്.വി കണ്ടെത്തി. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ‍ നാലു മാസത്തിനിടെ പരിശോധന നടത്തിയ 55 കുട്ടികളിൽ‍ 24 പേർ‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വിവരം സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്വാസതടസ്സം, മൂക്കൊലിപ്പ്, പനി, കഫം, വലിവ് എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ‍. നിലവിൽ‍ നാലുപേർ‍ ആശുപത്രിയിൽ‍ ചികിത്സയിലുണ്ട്.

18 മാസത്തിൽ‍ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായി രോഗം പ്രകടമാവുന്നത്. പുതിയ വൈറസ് രോഗമാണിത്. ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ‍ ന്യുമോണിയയുടേതുപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാവും. മഴക്കാലത്തും തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലുമാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത്.

You might also like

Most Viewed