സോഷ്യൽ മീഡിയ അപകടകാരി ആകുന്നത് എപ്പോൾ ? എന്തു കൊണ്ട് ?

ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സഹപാഠികളും ഒക്കെയായി ബന്ധവും സ്നേഹവും നിലനിർത്താനും പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്താനും ഫേസ്ബുക്ക് ,...

അനധികൃത പലിശയിടപാടുകാരുടെ ചൂഷണങ്ങൾ സകല പരിധികളും ലംഘിക്കുന്നു

അനധികൃത പലിശയിടപാടുകാരുടെ ചൂഷണങ്ങൾ സകല പരിധികളും ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് പലിശ വിരുദ്ധ സമിതി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. ഈ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ...

പണിപാളിയ സർക്കാരും പണികിട്ടിയ ജനങ്ങളും

ഇടിവെട്ടിയവനെ പാമ്പുകടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർമാർ. ഭാരം ചുമന്ന് നട്ടെല്ല് വളഞ്ഞു. ഭാരമൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ എന്തു...

അവകാശങ്ങളെ പറ്റി ഓർമപ്പെടുത്തി വീണ്ടുമൊരു മെയ് ദിനം

അവകാശങ്ങളെ പറ്റി ഓർമപ്പെടുത്തി വീണ്ടുമൊരു മെയ് ദിനം.തൊഴിലിടത്തെ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യവും എന്നതാണ് 2022ലെ തൊഴിലാളി ദിനത്തിന്റെ...

ഓരോ തുള്ളി ജലവും അമൂല്യമാണ്; ഇന്ന് ലോക ജലദിനം

ഇന്ന് ലോക ജലദിനമാണ്. ഭൂഗര്‍ഭജലത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ജല ദിന സന്ദേശം. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം 1993 മാര്‍ച്ച്...