എല്ലാവർ‍ക്കും ആരോഗ്യ തിരിച്ചറിയൽ‍ കാർ‍ഡ്; ആയുഷ് മാൻ‍ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ‍ പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു


ന്യൂഡൽഹി: എല്ലാവർ‍ക്കും ആരോഗ്യ തിരിച്ചറിയൽ‍ കാർ‍ഡ് നൽ‍കുന്ന ആയുഷ് മാൻ‍ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ‍ പദ്ധതി (AYUSHMAN BHARAT Digital Mission)ക്ക് തുടക്കമായി. പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ പദ്ധതി  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇതോട ചികിത്സാ രംഗത്തും പാവപ്പെട്ടവരും ഇടത്തരക്കാരും നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ‍ക്ക് പരിഹാരമായെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ആരോഗ്യ രംഗവും ഡിജിറ്റലാവുകയാണ്. എല്ലാ പൗരന്മാർ‍ക്കും ഡിജിറ്റൽ‍ ഹെൽ‍ത്ത് കാർ‍ഡ് നൽ‍കാനും ചികിത്സാ രേഖകൾ‍ ഏകോപിപ്പിക്കാനുമാണ് പദ്ധതി. വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയും ആരോഗ്യരേഖകളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കിയായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. വ്യക്തികളുടെ അനുമതിയോടെ ആരോഗ്യരേഖകൾ‍ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാക്കി വിവിധ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ‍ ലഭ്യമാക്കാനും ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ‍ വേഗത്തിലാക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് സർ‍ക്കാരിന്‍റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ‍. കഴിഞ്ഞ വർ‍ഷത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രഖ്യാപനമാണ് യാഥാർ‍ത്ഥ്യമാകുന്നത്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനു പുറമെ ആയുർ‍വേദ, ഹോമിയോ, സിദ്ധ വൈദ്യശാലകളും ആരോഗ്യപ്രവർ‍ത്തകരും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകും. നിലവിൽ ആറ് കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിൽ പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന പദ്ധതി കേന്ദ്രസർ‍ക്കാർ‍ രാജ്യ വ്യാപകമാക്കുകയാണ്.

ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് − ഡിജിറ്റൽ മിഷൻ, ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ആശുപത്രികളെ ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ രേഖകൾ വഴി പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മിഷൻ, ആശുപത്രികളുടെ പ്രക്രിയകൾ ലളിതമാക്കുക മാത്രമല്ല, ജീവിത എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് കീഴിൽ, ഓരോ പൗരനും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ഐഡി ലഭിക്കും കൂടാതെ അവരുടെ ആരോഗ്യ രേഖ ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ മാതൃകയിലാണ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും രോഗം വന്നാൽ എളുപ്പവും താങ്ങാവുന്നതുമായ ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കുന്ന മാതൃകയാണിത്. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ അഭൂതപൂർവമായ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തു. 7−8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്പുള്ളതിനേക്കാൾ ഡോക്ടർമാരും തുല്യ മെഡിക്കൽ മാനവശേഷിയും ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ട്. എയിംസിന്റെയും മറ്റ് ആധുനിക ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒരു സമഗ്ര ശൃംഖല രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓരോ മൂന്ന് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്ര ശൃംഖലകളും വെൽനസ് സെന്ററുകളും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അത്തരം 80000 ൽ അധികം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനകം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

You might also like

Most Viewed