നാലു ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി


തിരുവനന്തപുരം: ഇന്നത്തെ നാലു ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച പുറപ്പെടേണ്ട ആലപ്പുഴ− ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ്, കൊച്ചുവേളി− കോർബ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം− ഷാലിമാർ എക്സ്പ്രസ്, കന്യാകുമാരി− ദിബ്രുഗ വിവേക് എക്സ്പ്രസ് എന്നീ ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്.

You might also like

Most Viewed