മാള അന്നമനടയിലുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം


മാള അന്നമനടയിലുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ വീശിയ ശക്തമായ കാറ്റിൽ നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി. വൈദ്യുതി കമ്പി പൊട്ടിവീണ് മേഖലയിൽ വൈദ്യുതിവിതരണം താറുമാറായിരിക്കുകയാണ്. വീടുകളുടെ ഓടിട്ട മേൽക്കൂരകൾ പറന്നു പോകുകയും ചെയ്തു.

You might also like

  • Megamart
  • Lulu Exhange
  • 4PM News

Most Viewed